MantelzorgAcademie

Focusgesprekken

De MantelzorgAcademie was het eerst dienstverlenend aanbod dat de projectgroep realiseerde. De MantelzorgAcademie was het antwoord op de bekommernissen en knelpunten die zichtbaar werden tijdens focusgroepen met mantelzorgers. Tijdens deze gesprekken stond de vraag welke kennis en vaardigheden had je tekort of heb je ontwikkeld als mantelzorger voorop. Mantelzorgers vertelden honderduit over hun leerproces, vaak een van trial-and-error. Je incompetent voelen bij wat je doet bleek een erg belangrijke belasting in het groeiproces als mantelzorger.

Literatuuronderzoek leerde ons eerder al dat overbelasting van mantelzorgers een pijnpunt is. Een veel voorkomende problematiek, met een langdurige impact op de mantelzorger en soms ook op de zorgvrager. Het aanbod aan dienstverlening hierbij aansluitend was er veelal een van ondersteuning aan reeds overbelaste mantelzorgers. De combinatie van onze eigen resultaten en de resultaten van het literatuuronderzoek leidden tot het concept van de MantelzorgAcademie.

De Academie

De MantelzorgAcademie biedt vorming aan huis voor mantelzorgers. De vorming heeft steeds een praktische focus en is een kortdurend aanbod.

We helpen mantelzorgers op weg met praktische vragen rond zorg, zoals: Hoe geef ik best eten en welk materiaal gebruik ik daarbij? Hoe kan ik mijn partner naar het toilet helpen? Hoe help ik iemand aankleden zonder mezelf te overbelasten? Hoe kan ik mijn moeder veilig douchen? Waar kan mijn buurvrouw terecht voor haar administratieve vragen?

Na een aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin besproken wordt welke leervraag er is. Er wordt een eerste bezoek aan huis gepland. Op de geplande dag komt een educator (docent en/of student verpleegkunde) aan huis langs. Samen wordt aan de hand van een vooraf samengesteld leerpakket informatie uitgewisseld en geoefend. De MantelzorgAcademie brengt dus geen standaardantwoorden maar een aanbod afgestemd op jouw specifieke vraag en gebracht afgestemd op jouw persoonlijke situatie.

Na de eerste afspraak aan huis kan een vervolgbezoek gepland worden om te bekijken of er nieuwe vragen zijn en om de ervaringen te bespreken. Is er nood aan langdurigere steun of een meer gespecialiseerd aanbod, dan is de educator de geknipte persoon om de mantelzorger door te verwijzen en indien gewenst al meteen in contact te brengen met een geschikte hulpverlener.

In Mechelen kan dit aanbod, dankzij de steun van Stad Mechelen, kosteloos aangeboden worden. Voor ondersteuning buiten groot Mechelen bekijken we per casus of een onkostenvergoeding gepast is. Hierbij houden we rekening met de aard van de vraag en de verplaatsing.

De Mantelzorg Koffer

Om de educatoren goed op weg te zetten werd er een mantelzorgkoffer uitgewerkt. Deze bevat hulpmiddelen en educatiefiches over een zeer breed aanbod van zorgaspecten. De educatiefiches bevatten enerzijds een reminder over inhoudelijke kennis over het thema, anderzijds tips en suggesties om het gesprek over het thema aan te gaan.

De koffer biedt de nodige houvast aan de educatoren en maakt snelle interventies na aanmelding mogelijk? Student-educatoren staan steeds onder begeleiding van een docent van de opleiding. Afhankelijk van de vaardigheden en ervaring van de student en de complexiteit van de zorgvraag gaat de student zelfstandig of onder begeleiding op huisbezoek.

De Toekomst

Bereiken van prille mantelzorgers met vragen blijft een uitdaging. Daar blijven we dus volop op inzetten. Vaak krijgen we complimenten over onze academie van mensen die dit aanbod graag ‘vroeger’ hadden ontdekt. Ze herkennen immers de nood aan educatie uit hun eigen ervaring. Onze grote ambitie blijft dus om steeds meer mantelzorgers te bereiken met dit aanbod om hen te ondersteunen bij hun waardevolle inzet.

Type je zoekwoorden hierboven en druk op Enter om te zoeken. Druk ESC om te annuleren.

Terug naar boven